בקרה תקציבית

ד.זכמן יועצים בע"מ מספקת שירותים איכותיים ומקצועיים של ניהול, תכנון ובקרה תקציבית,
תוך התמחות ייחודית במגה-פרויקטים, ובפרט בתחום הבינוי והתשתיות.


לחברתנו יכולת לקיים דיאלוג מולטי-דיסציפלינרי "בשתי שפות" – גם השפה ההנדסית השגורה בקרב אנשי המקצוע והביצוע, וגם השפה הכלכלית המנחה את הגורמים הפיננסיים. תפקידנו מחייב אותנו שליטה בשני המישורים ותיווך בין הצדדים (אגב היכרות עם מערכות היחסים המורכבות המאפיינות מגה-פרויקטים). כל זאת על מנת לוודא שכל הדרישות ההנדסיות מקבלות מענה פיננסי ולמנוע מצב שבו "קצר בתקשורת" יתפתח לכדי מחדל.

בקרה תקציבית מול לוחות זמנים ותכולה


איכותו והצלחתו של פרויקט נגזרת מאיזון בין שלוש צלעות המשולש – תקציב, לו"ז ותכולה. צלעות אלה הינן מצד אחד עצמאיות ומצד שני תלויות וקשורות זו בזו. יחסי הגומלין ביניהן יגדירו את איכות התוצר הסופי. די בפגיעה באחת הצלעות בכדי לגרום להשלכות ישירות על צלע אחת נוספת לפחות (ובד"כ על שתיים מהן).

תפקידה של הצלע התקציבית הינו קריטי. השלכותיו על הצלחת הפרויקט דרמטיות ועליו לנוע ביחד עם לוחות הזמנים.
בחברת ד.זכמן יועצים בע"מ אנו פועלים מתוך גישה לפיה ככל שהאומדנים הראשוניים יהיו מדויקים יותר ו/או ניטור העלויות וביצוע הבקרה יעשו בזמן אמת. אנו מאמינים כי כך ניתן יהיה לזהות סטיות תקציביות מבעוד מועד, להתריע עליהן, לספק להן מענה הנדסי ראוי ו/או לאתר בעיות תקציביות שעלולות לפגוע בלוחות הזמנים ובסופו של היום באיכות המצופה.

חברתנו משמשת כזרועם הארוכה של מזמין העבודה ומנהל הפרויקט, תוך קיום שיח מכבד ואפקטיבי מול כלל הגורמים המעורבים (ובעיקר הגורמים ההנדסיים והביצועיים).

במסגרת ניהול, תכנון ובקרה תקציבית אנו מספקים שירותים שונים לרבות קביעת מסגרת תקציב לפרויקט, קביעת פריסה ותזרים מזומנים, מעקב תכנון מול ביצוע, איתור סטיות תקציביות, ניתוח סיכוני תקציב, עריכת דוחות תקופתיים, בדיקת חשבונות קבלנים, בדיקת חשבונות מתכננים, ניהול חוזים ועוד.
  • קביעת מסגרת תקציב לפרויקט – קביעת מסגרת תקציב על ידי תהליך מוקפד אשר מתרגם למונחים כספיים את עלות התשומות הנדרשות לביצוע הפרויקט, כולל יכולת להתכנס לתקציב מוכתב מראש.

  • קביעת פריסה ותזרים מזומנים – קביעת פריסה ותזרים מזומנים בקורלציה הדוקה עם לוחות הזמנים של הפרויקט. איזון בין הצורך לשלם לגורמי הביצוע מחד, ושימוש מושכל ואפקטיבי של כספי המזמין מאידך.

  • מעקב תכנון מול ביצוע – מעקב תכנון מול ביצוע תוך חתירה לזיהוי מוקדם של חריגות, סטיות, עודפים וכו', וחשוב לא פחות, ידע וניסיון במציאת פתרונות ראויים עם השפעה מינימאלית על התקציב ולוחות הזמנים.

  • איתור סטיות תקציביות – איתור סטיות תקציביות מבעוד מועד, והתראה עליהן בכדי לאפשר מתן מענה הנדסי ראוי בהקדם.

  • ניתוח סיכוני תקציב – יכולת ניתוח מקדימה של סיכוני תקציב תוך צפיית פני עתיד כלפי אירועים שיכולים להשפיע על האיזון בין תקציב, לוחות זמנים ותכולה.

  • עריכת דוחות תקופתיים – עריכת דוחות תקופתיים המספקים תמונת מצב מהימנה ברמות השונות. הדוחות מאפשרים זיהוי אפקטיבי של נקודות התייחסות ומגמות, לטובת מענה ופתרון בזמן אמת על ידי מקבלי ההחלטות. אנו מספקים הן דוחות ברמת המאקרו להנהלה הבכירה ביותר והן דוחות תקופתיים ברזולוציות שונות לדרגי הביצוע.
Coi בניית אתרים