בקרת חשבונות

ד.זכמן יועצים בע"מ מספקת שירותים מקצועיים וייעודיים לטובת בקרת חשבונות הכוללת בקרת חשבונות קבלנים, בקרת חשבונות מתכננים ובקרת חשבונות נוספים (מוסדות, גופים נותני שירותים וכיוצא באלה). 

חשבונות קבלנים


החשבון מול הקבלן, מלבד תפקידו מבחינת התשלום, מאפשר ניתוח מעמיק של אינדיקציות לגבי חריגות או נקודות חשודות בעתיד. אנו מבצעים ניתוח אנליטי של חשבונות הקבלנים, ומנסים להתחקות אחר נורות אזהרה ו/או בעיות שיש להציפן בפני מקבלי ההחלטות. לדוגמה, שימוש בכמויות מעבר לכתב הכמויות בחוזה, חוסר התאמה בין כמויות בחשבון לאסמכתאות, פערים בין כמויות מוגשות לכמויות מאושרות, חריגים שלא נבדקו כנדרש וכדומה.
ניתוח זה, כאשר הוא נעשה במקצועיות, מאפשר להקטין באופן משמעותי סכסוכים עתידיים, לרבות מחלוקות שיונחו לפתחן של הערכאות השונות. אנו חותרים להימנע מהותרת "חריגים פתוחים", העלולים בוודאות גבוהה לייצר סכסוכים גדולים ופריצות תקציביות, ומתריעים מפניהם בזמן אמת.


​​​​​​​
חשבונות מתכננים


בכל הנוגע לבקרת חשבונות מתכננים, לחברתנו מלוא הידע והניסיון לקבוע את חישוב שכר הטרחה. זאת בהתאם למודלים אובייקטיבים המבוססים על פרמטרים שונים כגון היקף כספי עבודה, סוג הבנייה, היקף פיסי, מיקום גיאוגרפי וכדומה. בין המודלים בהם אנו מתמחים ניתן לציין למשל את "הספר הצהוב של משרד הביטחון", "תעריפי משרד הבינוי והשיכון" ועוד.

אנו מבצעים בקרת חשבונות מתכננים מתוך הבנה כי שכר הטרחה הינו דינאמי, מתעדכן באופן שוטף, ודורש תחזוקה ועדכון. במסגרת תפקידנו אנו נמצאים בקשר תדיר ורציף מול המתכננים, וחשוב מכך - מבצעים מעקב אחר תוספות ושינויים בתכנון, האם אושרו, האם תומחרו, האם שולמו כנדרש וכדומה


חשבונות מתכננים - בכל הנוגע לבקרת חשבונות מתכננים, לחברתנו מלוא הידע והניסיון לקבוע את חישוב שכר הטרחה. זאת בהתאם למודלים אובייקטיבים המבוססים על פרמטרים שונים כגון היקף כספי עבודה, סוג הבנייה, היקף פיסי, מיקום גיאוגרפי וכדומה. בין המודלים בהם אנו מתמחים ניתן לציין למשל את "הספר הצהוב של משרד הביטחון", "תעריפי משרד הבינוי והשיכון" ועוד.

אנו מבצעים בקרת חשבונות מתכננים מתוך הבנה כי שכר הטרחה הינו דינאמי, מתעדכן באופן שוטף, ודורש תחזוקה ועדכון. במסגרת תפקידנו אנו נמצאים בקשר תדיר ורציף מול המתכננים, וחשוב מכך - מבצעים מעקב אחר תוספות ושינויים בתכנון, האם אושרו, האם תומחרו, האם שולמו כנדרש וכדומה.
Coi בניית אתרים